آزمایشگاه‌های بلاکچین ایران

توسعه راهبردهای مبتنی بر بلاکچین

آموزش

آزمایشگاه‌های بلاک‌چین ایران، توسط متخصصان خبره‌ی ایرانی و جامعه‌ی جهانی دوره‌های آموزشی تخصصی C-suit، برای توسعه‌دهندگان و همچنین دوره‌های آموزش الکترونیک برگزار می‌کند.

پروژه‌ها

آزمایشگاه‌های بلاک‌چین ایران در کنار اثبات مفهوم صنایع و کسب‌وکارهای مختلف، پروژه‌های متعددی را مبتنی بر فناوری بلاک‌چین اجرا می‌کند.

هوش بازار

آزمایشگاه‌های بلاک‌چین ایران، با تهیه‌ی گزارش‌‎های مداوم و متمرکز، دانش زیربنایی موردنیاز جهت درک این اکوسیستم پیچیده را فراهم می‌کند.