آزمایشگاه‌ بلاکچین ایران

راهبردها و راه حل های مبتنی بر بلاکچین و فینتک

درباره ما

آزمایشگاه‌ بلاکچین ایران، از اولین و بزرگ ترین مراکز تخصصی فناوری بلاکچین در ایران می باشد که توسط جمعی از اساتید، فارغ التحصیلان و دانشجویان نخبه پنتد تشکیل شده است.

در ادامه مسیر، این مجموعه با همکاری دیگر دانشگاه های برتر داخلی و خارجی، گسترش شبکه نخبگان همکار خود و مشارکت با شرکت ها و سازمان های پیش رو در صدد است تا زمینه ساز بکارگیری هر چه بیشتر این فناوری راهبردی به منظور ساختن دنیایی عادلانه تر باشد.

با توجه به توانایی ها و شبکه همکاران مجموعه آزمایشگاه‌های بلاکچین ایران، دامنه وسیعی از پروژه ها و فعالیت های آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و کاربردی توسط مجموعه قابل ارائه می باشد. آزمایشگاه‌های بلاکچین ایران از همکاری با سازمان های پیشرو، شرکت های نوآور، محققان سخت کوش و کارآفرینان استقبال می نماید.